PiZoom Başvuru Koşulları
KATEGORİLER
 • Kısa Film
 • Animasyon Film
 • Belgesel Film
 
FESTİVAL TARİHLERİ
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 25 MART
SON BAŞVURU TARİHİ: 1 EYLÜL
SONUÇLARIN BİLDİRİMİ: 30 EYLÜL
FESTİVAL TARİHİ : 10 EKİM
 
 
KATILIM ŞARTLARI ve GENEL BİLGİLENDİRME
 • Yarışma 3 kategoride düzenlenmektedir.
 • Yapım minimum HD formatında olmalıdır. 
 • Yapım süresi en az 3, en fazla 30 dakika olmalıdır.
 • Yapım içerisinde yer alan müzik, mekân, renkler, karakterler, senaryo vb. içerikler özgün olmalıdır.
 • Yarışmanın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yarışmaya katılacak yapımlar Türkçe dışında herhangi bir dilde hazırlanmış ise Türkçe altyazı eklenmelidir. Eğer Türkçe hazırlanmış ise İngilizce altyazı eklenmelidir.
 • Yarışma, seçici kurul üyeleri dışında herkese açıktır. Yarışmada üreticileri desteklemek amacıyla katılım için eğitim ve yaş sınırı bulunmamaktadır.
 • Yapımların, daha önce herhangi bir yarışmaya gönderilmiş olması veya derece almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez. Ancak filmleriniz ticari amaçlı yayınladığı takdirde hiçbir platformda filminizin yayınlanmıyor olması gerekmektedir.
 • Yapım içerisinde hiçbir kişi, kurum, kuruluş, mal veya ürünün sözlü ve yazılı tanıtımı yapılmamalıdır.
 • Genel ahlak kurallarına ve kamu düzenine aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine, kişiye, topluluğa hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan; şiddeti, savaşı, uyuşturucu ve sigara kullanımını veya pornografiyi teşvik eden veya destekleyen; her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • PiZoom, kategorilerle ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Katılımcılar, yarışmaya yasal sahibi/sahipleri, her kategori için farklı yapımla başvurabilirler.  Ancak aynı yapımın tamamı veya parçaları ile birden fazla kategoriye başvuru yapılamaz.
 • Yapımlarınız, PiZoom’un belirlediği jüri tarafından değerlendirilir. Jüri üyelerinin seçimin, ilanını ve çalışma koşullarını PiZoom belirler. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda alınan kararlar nihaidir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödüle değer yapım bulunmaması halinde, ilgili kategoride ödül verilmeyecektir.
 • Başvuran yapım sayısı kategorilerin, ön seçici kurulun seçim yapacağı sayının altında olduğu takdirde yarışma gerçekleştirilemeyecektir. (Ya da sayının az olduğu film türü için değerlendirme yapılmayabilir.)
 • Yarışma şartlarına uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Festival Yönetimince belirlenen yapımlar (tamamı veya bir kısmı) festival süresince açılan metaverse kurgusal stüdyolarda ya da gösterim salonunda gösterilebilir. Yapımcı bu gösterimler için herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla PiZoom’a verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bütün haklar için PiZoom’a  izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını menetmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmanın genel veya özel şartlarıyla ilgili olarak, yarışmanın herhangi bir sürecinde öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığında PiZoom’un değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 • Yarışma sonuçları Metaverse kurgusal ortamdan duyurulacak ve katılımcılar sitede yer alacak link ile sonuçlara ulaşabilecektir. Dereceye giren katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç hakkında bilgilendirileceklerdir. Sonuçların bildirim tarihi 30 Eylül’dür.
 • Başvuru Formunu doldurup sözleşmeyi, kuralların yer aldığı metni onaylayan/kabul edenler katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
 • Her kategorinin başvuruları ayrı alınıp beraber değerlendirilecektir. Kurul tarafından birinci seçilen yapıma; 15.000 TL, ikinci seçilen yapıma 10.000 TL, üçüncüye 7.500 TL para ödülü ve ödül heykelciği verilecektir. Bunun dışında PiZoom’un belirlediği yapıma 3.000 TL teşvik ödülü ve ödül heykelciği takdim edecektir. Mansiyon ödülü olarak ise 2. 000 TL verilecektir. Yarışmacılara toplamda 5 ödül parası ve 5 ödül heykelciği dağılacaktır. Yurtdışından kazananların olması halinde ödül heykelciği ve dolar kuru üzerinden para ödülü verilecektir.
 • Her kategori belirli kriterler üzerinden toplu değerlendirmeye alınacaktır. Kategorilerin toplamında başarı sırasına göre ödüller sahiplerini bulacaktır.
 • Ödül almaya hak kazanan yapımların sahiplerine ödülleri PiZoom tarafından 10 EKİM 2022 tarihinde düzenlenecek bir festival sırasında teslim edilecektir.
 • Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi PiZoom’a aittir.
 • PiZoom ‘’Uluslararası Film Festivaline’’ katılmak için filmin yasal sahibinin pizoom.com üzerinden 1 EYLÜL 2022 tarihine kadar başvuru yapması gerekmektedir.