Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri Sorumlusu:Pizoom Yazılım Yayıncılık Hizmetleri Ltd. Şirketi
Yeni Mahalle Atak Sokak No/3 Büyükkarıştıran/Lüleburgaz KIRKLARELİ
 
Pizoom Yazılım Yayıncılık Hizmetleri Ltd. Şirketi (bundan sonra “PiZoom” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili veri sahiplerini aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır.) hazırladık.
 
Çalışanlarımız
Çalışan Adaylarımız
Stajyerlerimiz
Stajyer Adaylarımız
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Lead Müşteri)
Abonelerimiz (Ürün veya Hizmet Alan Kişi)
Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz
Tedarikçi Yetkililerimiz
Tedarikçi Çalışanlarımız
Ziyaretçi
Çalışanlar
 
Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde sitemizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
 
Çalışan Adayları
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim
 
Cinsiyet
 
Medeni Durum
 
Doğum Tarihi
 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütülmesi
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi,
 
İkametgah Adresi,
 
Cep Telefonu Numarası
 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Özlük Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Eğitim Durumu,
 
Çalışma Geçmişi ve Detayları,
 
Özgeçmiş,
 
Başvurulan Pozisyon Bilgisi,
 
Askerlik Durum Bilgisi
 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Mesleki Deneyim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Diplomalar ve Sertifikalar,
 
Gidilen Kurslar,
 
Yabancı Dil Bilgisi
 
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Referans Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim,
 
Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan,
 
E-posta adresi,
 
Telefon Numarası
 
İzin vermeniz durumunda, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Referans bilgileri için açık rıza
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,  tarafınızca gönderilen özgeçmişler, headhunter hizmeti sağlayan taraflar, İŞKUR ve özel istihdam büroları (Kariyer.net, Yenibiris.com, LinkedIn vb. dahil) vasıtasıyla toplamaktayız. 
 
 
 
Stajyerler
 
Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler stajyerlerimizin erişebileceği şekilde İntranet’imizde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.
 
 
 
 
Stajyer Adayları
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim
 
Doğum Tarihi
 
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütülmesi
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi,
 
İkametgah Adresi,
 
Cep Telefonu Numarası
 
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Özlük Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Eğitim Durumu,
 
Özgeçmiş,
 
Çalışma Geçmişi ve Detayları
 
Başvurulan Pozisyon Bilgisi,
 
Askerlik Durum Bilgisi
 
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Mesleki Deneyim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Diplomalar ve Sertifikalar,
 
Gidilen Kurslar,
 
Yabancı Dil Bilgisi,
 
Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve verdiğiniz izne istinaden gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek
 
Referans Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim,
 
Çalıştığı Şirket ve Bölüm, Unvan,
 
E-posta adresi,
 
Telefon Numarası
 
İzin vermeniz durumunda, Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim ve Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Referans bilgileri için açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz,  tarafınızca gönderilen özgeçmişler ve doldurduğunuz staj başvuru formu vasıtasıyla toplanmaktadır.
 
Ürün veya Hizmet Alan Kişiler (Üye)
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim
 
Müşteri Numarası
 
Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi,
 
Cep Telefonu Numarası
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, izin vermeniz durumunda Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 
Finans Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Kart Bilgileri,
 
Hesap Bilgileri,
 
Banka Bilgileri,
 
Fatura Bilgileri,
 
Borç Bilgileri,
 
Ödeme Geçmişi
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 
Müşteri İşlem Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Şikayet Bilgisi,
 
Talep Bilgisi,
 
Sipariş Bilgisi,
 
Kullanım Bilgisi,
 
Sözleşme Numarası
 
ETK İznine İlişkin Bilgi
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 
Pazarlama Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket,
 
Çerez Kayıtları,
 
Kampanya Bilgileri
 
Kullanıcı Alışkanlıkları (ziyaret, izleme, seçimleri, profil bilgileri)
 
Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep Şikayetlerin Takibi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
IP Adresi,
 
Elektronik Erişim/Aktivite Kayıtları,
 
Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.).
 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
 
Hukuki İşlem Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Dava Dosyasındaki Bilgiler,
 
Resmi Kurum ve Kuruluşlarla Yapılan Yazışmalar,
 
İhtarname ve İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
 
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
ETK İznine ilişkin bilgi bakımından açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, müşteri deneyimi sırasında (örn. şikayet yönetimi, memnuniyet anketleri, vb.), satış sürecinde dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) veya diğer web teknolojileri ile (örn. çerezler) toplanmaktadır.
 
Potansiyel Müşteriler (Lead Müşteriler)
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Ad, Soyad
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Müşteri İşlem Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
ETK İznine İlişkin Bilgi
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
ETK İznine ilişkin bilgi bakımından açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz satış sürecinde dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar ile (örn. web sitesi iletişim formu) toplanmaktadır.
 
Çevrimiçi Ziyaretçiler
 
Web sitemizi ziyaret etmeniz durumunda kullanılacak çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler pizoom.com adresinde yayımlanan Çerez Politikası’nda yer almaktadır
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Talep - iletişim formunu doldurmanız dolayısıyla;
 
Ad Soyad
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Talep - iletişim formunu doldurmanız dolayısıyla;
 
E-Posta Adresi
 
Cep Telefonu Numarası
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi
 
Müşteri İşlem Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Talep - iletişim formunu doldurmanız dolayısıyla;
 
Telebe İlişkin Bilgiler
 
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
IP Adresi Bilgileri
 
Hedef IP/Alan Adı Kayıtları
 
Elektronik Erişim/Aktivite Kayıtları
 
Diğer Trafik Verileri (bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı)
 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 
Pazarlama Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Çerez Kayıtları
 
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz çevrimiçi elektronik formlar (talep formu) ile bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.
 
Tedarikçi Yetkilileri
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim
 
T.C. Kimlik Numarası
 
Yabancı Kimlik Numarası
 
Vergi Kimlik Numarası
 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi,
 
İş Yeri Adresi,
 
Cep Telefonu Numarası
 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 
Şirket Yetkililerine Ait Bilgiler
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İmza Sirküleri,
 
Kimlik Fotokopisi,
 
Adres Bilgisi
 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 
Finans Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Banka Bilgileri,
 
Hesap Bilgileri,
 
Fatura Bilgileri,
 
Ödeme Geçmişi
 
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, dijital ve basılı formlar ile çevrimiçi elektronik formlar veya kartvizitleriniz aracılığıyla toplanmaktadır.
 
Tedarikçi Çalışanları
 
Kimlik Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
İsim ve Soyisim
 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.
 
İletişim Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
E-Posta Adresi
 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Yalnızca çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçi çalışanları bakımından;
 
Çağrı Merkezi Kayıtları
 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 
Diğer Bilgiler
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Yalnızca çağrı merkezi hizmeti alınan tedarikçi çalışanları bakımından;
 
Cevaplanan Çağrı Sayısı
 
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz sözleşmeler ve müşteri deneyimi araştırmaları sırasında çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır.
Ziyaretçiler
 
İşlem Güvenliği Bilgileri
 
İşlenen Kişisel Veriler
 
Kişisel Veri İşleme Amaçları
 
Hotspot hizmetimizden yararlanmanız nedeniyle;
 
IP Adresi,
 
Elektronik Erişim/Aktivite Kayıtları,
 
Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.).
 
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
 
Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri
 
Kişisel verileriniz, PiZoom tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
 
Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 
Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri
 
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.
 
Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?
 
Kişisel verileriniz, yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği başta Bilgi Teknolojileri Kurumu olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurumlarla paylaşılır.
Kişisel verileriniz, aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.
 
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
 
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:
 
Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak istihdam sözleşmenin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 
Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?
 
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
 
Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?
 
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;
 
Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Yeni Mahalle Atak Sokak No/3 Büyükkarıştıran/Lüleburgaz KIRKLARELİ adresine göndererek,
Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte PiZoom İletişim Ve Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye bizzat başvurarak,
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle pizoom@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
İlgili Kişi tarafından PiZoom İletişim Ve Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@pizoom.com adresimize göndererek
 
 
PiZoom İletişim Ve Dijital Yayın Hizmetleri A.Ş.’ye iletebilirsiniz.
 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
 
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.
 
Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?
 
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.
 
Çocuklar
 
18 yaşından küçük kişiler de ürün ve hizmetlerimizden ebeveynleri gözetiminde yararlanabilir. Ancak PiZoom olarak 18 yaşından küçük şahısların verilerini kasten işlemeyiz. Tüm departmanlarımız ve işbirliği yaptığımız gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere çocuklarınızın kişisel verilerinin hassasiyetinin farkında olup bu verilerin korunması hususunda en yüksek mertebede özeni göstermekteyiz. Çocuğunuzun kişisel verilerinin bizimle paylaşılması bir ebeveynin veya yasal vasisinin sorumluluğundadır. Çocuğunuzun kişisel verileri için bizlerle pizoomtv@gmail.com​ adresinden iletişime geçebilirsiniz.
 
Ebeveynlere çocuklarının online aktivitelerinin denetlenmesinde aktif bir rol üstlenmelerini tavsiye ederiz.
 
Geçerlilik
 
Politika PiZoom tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. PiZoom, Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. PiZoom tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın pizoom.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

Kurumsal Bilgiler

Ticaret Unvanı
PİZOOM YAZILIM YAYINCILIK LİMİTED ŞİRKETİ

Ticaret Sicil Numarası
8458

Merkez Adresi
Yeni Mah. Atak Sk. NO:3 İç Kapı No: 4 Büyükkarıştıran Beldesi / Lülebürgaz/ Kırklareli

Yönetim Kurulu Başkanı
SERHAN DOĞAN

İletişim Numarası
0543 368 09 89

Elektronik Posta Adresi
pizoomtv@gmail.com 

Vergi Numarası
7300853471

Mersis Numarası
0730085347100001